Food Vale

Coming Soon

Food Vale – a collective voice to develop a collaborative approach to food in the Vale of Glamorgan
Food Vale is a partnership which aims to promote and celebrate success through a framework for an holistic approach to food and achieving positive outcomes in the promotion of healthy, local and sustainable food.
Come along to our Engagement Event on Thursday 9th November 2017 at St Donats Arts Centre to contribute to the vision and scope of Food Vale.

Ar y ffordd

Bwyd Y Fro – llais cyfunol i ddatblygu agwedd gydweithredol at fwyd ym Mro Morgannwg
Partneriaeth yw Bwyd Y Fro sy’n anelu at hyrwyddo a dathlu llwyddiant drwy fframwaith ar gyfer agwedd gyfannol tuag at fwyd a chyflawni canlyniadau cadarnhaol wrth hyrwyddo bwyd iach, lleol a chynaliadwy.
Dewch draw i’n Digwyddiad Ymgysylltu ar ddydd Iau 9 Tachwedd, 2017 yng Nghanolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd i gyfrannu at y weledigaeth a chwmpas.